Posts Tagged: Museum Hof Van Busleyden

Exhibition Maen Florin at Museum Hof Van Busleyden, De Garage, Sint-Jan Church, Mechelen – 19/09 to 22/11/2020

From 19 september 2020 tot  22 november 2020 Solot exhibition Maen Florin at the Museum Hof van Busleyden,  De Garage  and Sint-Jan Church in Mechelen Museum Hof van Busleyden Frederik de Merodestraat 65 2800 Mechelen hvb@mechelen.be + 32 15 29 40 30   De Garage (The Garage), venue for modern art CC Mechelen Minderbroedersgang 5Read more »