Playing at Being Human, Mechelen

De overzichtstentoonstelling “Playing at Being Human” van Maen Florin in Mechelen.

in De Garage tot 14.02.2021.
14.02.2021 Finissage van de Tentoonstelling in De Garage

In het Museum Hof van Busleyden verlengd tot 25.05.2021
De tentoonstelling in het Museum Hof van Busleyden loopt samen met de tentoonstelling “Kinderen van de Renaissance” in het Museum.